Ana Sayfa
06 Kasım 2021 ( 5958 izlenme )
Reklamlar

Erdoğan’ın diploması hakkında karar çıktı

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diploma bilgilerini talep eden Halkın Kurtuluş Partisi’nin (HKP) başvurusunu “özel hayatın gizliliği” gerekçesiyle reddetti.

HKP, Yüksek Seçim Kurulu’na, TBMM’ye, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne, Milli Savunma Bakanlığı’na, Eyüp Lisesi’ne, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde yaptığı başvuruda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diploma bilgilerinin paylaşılmasını talep etmişti.

GEREKÇE: ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ

HKP avukatları, ayrıca; 10 Haziran 2021’de Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na da başvurmuştu.

ANKA Haber Ajansı'nın haberine göre; Kurul, HKP’nin başvurusunu “özel hayatın gizliliği” kapsamında değerlendirerek, oybirliği ile reddetti. Kurul, ret kararında şu değerlendirmeyi yaptı:

Atama kararları Resmi Gazete'de  Son Dakika Haberleri

“Başvuru sahibinin talebinin özel hayatın gizliliği kapsamında, açıklanması halinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, mesleki ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler kapsamında olduğu, dolayısıyla 4982 sayılı Kanunda düzenlenen ‘Bilgi Edinme Hakkının Sınırları’ kapsamındaki bilgi ve belgelere yönelik olduğu ve başvuru sahibinin itirazına konu başvurusunda yer alan taleplerine ilgili idarece verilen cevapların yerinde ve yeterli olduğu değerlendirildiğinden anılan Kanunun ‘Özel hayatın gizliliği’ başlıklı 21’nci maddesi ile Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in ‘Özel hayatın gizliliği’ başlıklı 32’nci maddesi uyarınca karşılanamayacağından itirazın reddine karar verilmiştir”

HKP avukatları 10 Ekim 2021’de; kurulun ret kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Ankara 9. İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkeme, HKP’nin “davayı açma ehliyetinin olmadığı” gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. Kararda, şu değerlendirme yapıldı:

“İptal davasının içtihat ve doktrinde belirlenen hukuki nitelikleri göz önüne alındığında idari işlemlerin ancak bu idari işlemle meşru, kişisel ve güncel bir menfaat ilgisi kurulabilenler tarafından iptal davasına konu edilebileceği kabul edilmektedir. Taraf ilişkisinin kurulması için gerekli olan kişisel, meşru ve güncel bir menfaat ilgisinin varlığı davanın niteliğine ve özelliğine göre idari yargı yerlerince belirlenmekte, davacının idari işlemle ciddi ve makul, maddi ve manevi bir ilişkisinin, hukuken korunması gereken bir menfaat bağının bulunması dava açma ehliyeti için gerekli sayılmaktadır. Bu bağlamda, dava konusu işlemle davacı siyasi parti arasında güncel, kişisel ve meşru bir menfaat ilişkisinin olmadığının anlaşıldığı, dava konusu olayda olduğu gibi menfaat ihlalinin bu kadar geniş yorumlanmasına hukuken olanak bulunmadığı, dolayısıyla davacının söz konusu işlemin iptalini istemede güncel, kişisel ve meşru bir menfaatinin bulunduğunun kabulünün mümkün olmadığı anlaşıldığından, davanın ehliyet yönünden reddi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle; davanın 2577 sayılı Kanun'un 15/1b maddesi uyarınca ehliyet yönünden reddine…”

HKP MYK üyesi avukat Pınar Akbina, Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin verdiği kararı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını bildirdi.

 Kaynak:yenicaggazetesi.com.tr


Önerilen Videolar

Reklamlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

50 liralık benzin aldı Tarkan'ı böyle hedef gösterdiler Sıralı tam liste... Korona olan kamu çalışanına ceza